Notariusz pobiera:

  1. podatki (odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich organów podatkowych)
    • podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
    • podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;
  2. opłaty sądowe (odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich sądów) – na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  3. wynagrodzenie notariusza - taksa notarialna na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
  4. opłata za wpis do Rejestru Spadkowego na podstawie art. 95 i § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd

Back to top